MELANOGENEZA

MELANOGENESIFotozaštita kože zavisi od pravilnog fotohemijskog procesa koji pretvara energiju UV zraka. Prirodni melanin proizvodi se tokom biohemijskog procesa koji se naziva melanogeneza. Taj se proces odvija u melanocitima, kroz sintezu enzima tirosinaz koji pretvara aminokiselinu tirozin u melanin. Melanin se sintetiše u melanosome koji migriraju preko produžetaka melanocita i sele se iz bazalnog sloja u keratinocite površinskih slojeva kože, u kojima se melanin raspoređuje oko ćelijskih jezgara i služi kao zaštita od UV zraka.

српски