RapidBronzVas

PROGRAM SUNČANJA RAPID BRONZ

Program sunčanja RAPID BRONZ realizovan je uz pomoć inovativne biotehnologije koja se temelji na kompleksu supstanci koje, pravilno kombinovane, ubrzavaju prirodne procese pigmentacije kože. Osnova celog programa je prisustvo tri glavna aktivna sastojka:

1. TIROZIN u obliku posebnog hidrosolubilnog derivata koji duboko prodire u epiderm i pruža sastojak potreban za aktivaciju biosinteze melanina, pigmenta koji daje preplanulost i prirodnu zaštitu kože.
2. VITAMIN B2 deluje kao fotooksidant, tj. pospešuje procese oksidacije koji podstiču kožnu pigmentaciju tirozina prilikom izloženosti suncu.
3. ATP koenzim adenosintrifosfat – pospešuje i povećava tirozinazu, te se kao posledica ubrzava melanogeneza i proces preplanulosti se razvija brže i intenzivnije.

српски