ZAŠTITNO DELOVANJE MELANINA

Melanina

Melanin deluje zaštitno kroz sledeće fiziološke mehanizme:

1. Difuzija svetlosti: granule melanina nalaze se u rožnatom sloju i u vitalnim slojevima epiderma i mogu smanjiti dejstvo sunčevih zraka.

2. Apsorpcija energije sunčevih zraka: melanin apsorbuje značajnu količinu energije tih zraka pretvarajući je u toplotu. Štiti žive ćelije kože od povećanog zračenja.

3. Aktiviranje oksidacije: granule melanina, koje se nalazi u ćelijama epiderma apsorbuju štetne sunčeve zrake pre nego što dođu do osetljivih ćelijskihih jezgara. Melanin, takođe, uspešno sprečava nastajanje slobodnih radikala, te tako sprečava starenje kože.

српски